Chính sách bảo hành/bảo trì

Quý khách vui lòng xuất trình hóa đơn khi có yêu cầu bảo hành, bảo trì.

Nhân Viên Lisa sẽ kiểm tra thời hạn bảo hành của sản phẩm và tiến hành bảo hành sửa chữa hoặc thay thế đúng theo quy định.