Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ bán hàng
Điện thoại: 0944276575
Tư vấn dịch vụ
Hotline: 0944 27 6575
Tin tức
  • Trung tâm dữ liệu là một trong những tài sản cốt yếu của doanh nghiệp; nơi mà toàn bộ tổ chức bị phụ thuộc vào đó.Đó là lí do quan trọng để bảo đảm các hệ thống đó vừa hữu dụng vừa đáng tin cậy, xuất phát từ bản thiết kế hệ thống điện chuẩn xác và hướng theo tiêu chí chất lượng chính xác hơn nữa.
  •  Trung tâm dữ liệu là một trong những tài sản cốt yếu của doanh nghiệp; nơi mà toàn bộ tổ chức bị phụ thuộc vào đó...
  • Xây dựng khu công nghiệp luôn đặc biệt phức tạp và do đó đòi hỏi sự phục hồi và độ tin cậy ở một mức độ cao hơn dưới mọi điều kiện hoạt động và môi trường. Chiếc UPS là thiết bị nền tảng nhằm đảm bảo sự liên tục của dịch vụ và sự an toàn của hệ thống. Trong nhiều thập kỉ qua, các giải pháp của UPS LiSA cho công nghiệp  bảo vệ được các cơ sở dầu khí, nhà máy điện và nhiều khu công nghiệp khác, giúp LiSA trở thành đối tác của các doanh nghiệp ...