Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ bán hàng
Điện thoại: 0363593368
Tư vấn dịch vụ
Điện thoại: 0363593368
Hotline: 0369363224
Chính sách và quy định chung

Upsriello.vn  là website bán hàng của công ty TNHH Công Nghệ Điều Khiển Lisa, bán  các linh kiện, bộ cứu hộ thang máy trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc hãng Riello, Soji…

Khách hàng tham gia giao dịch trên upsriello.vn là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

-           Sản phẩm giao dịch trên Upsriello bao gồm các sản phẩm, Bộ lưu điện Riello UPS-Italy, Acquy…

- Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Upsriello.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  LISA sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên LISA.

- Bằng việc tham gia giao dịch trên upsriello.vn , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://upsriello.vn đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.