Riello UPS và Ducati

Sự kết hợp hoàn hảo

 

Hiệu suất cao
Năng lượng không giới hạn
Công nghệ của Italy

Đó là những điểm chung của chúng tôi và Ducati

Riello UPS là nhà tài trợ chính thức của Đội Ducati Corse MotoGP.

Với sự hợp tác cùng Ducati đã đưa hình ảnh Riello UPS chúng tôi lên tới một tầm cao mới và nâng cao uy tín của mình trên toàn thế giới.

Hai công ty cùng chia sẻ những giá trị và nguyên tắc đoàn kết để tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.

 

 

 

 

 

 

Fascia dx Ducati con 2 moto GP 13