Riello UPS và Lisatech
  • Một trong những chiến lược đẩy mạnh phát triển thị trường tại khu vực Đông Nam Á, Riello UPS đồng ý hợp tác cùng với Công ty TNHH Công Nghệ Điều Khiển LiSA Việt Nam, một đại diện phân phối và hỗ trợ kỹ thuật cho các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới (Elit Srl, Schneider Steurungtechnik Gmbh, Eita Group,..). Lisatech đồng thời hoạt động như một nhà sản xuất các thiết bị như bộ biến đổi tần số, bộ cứu hộ thang máy tại thị trường Việt Nam và mở rộng trên thị trường Châu Á Thái Bình Dương.
  • Năm 2011, Lisatech Việt Nam chính thức trở đại diện độc quyền của Riello UPS tại miền Bắc Việt Nam. 

  •