Năng lượng và sự bền vững

Năng lượng sạch cho một thế giới bền vững

Riello UPS đưa ra các giải pháp hiệu quả để đảm bảo chất lượng điện năng và duy trì kinh doanh, đảm bảo cung cấp nguồn điện và tính hoạt động chính xác của hệ thống ngay cả trong các tình huống khẩn cấp. 

Riello UPS liên tục áp dụng các giải pháp mới vào sản phẩm của mình nhằm giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách nâng cao hiệu suất, tích cực tham gia trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Để hiện thực hóa, Riello UPS đồng thời thực hiện các dự án môi trường và đưa các khoản đầu tư lớn vào việc phát triển các công nghệ mới để tiết kiệm và tái tạo nguồn năng lượng. Cám kết xã hội của Riello UPS nhằm giúp hiện tại cũng như hình thành một tương lai tươi sáng, kết hợp nhu cầu tất yếu đối với năng lượng với bảo vệ môi trường . Hệ thống quản lý môi trường được Riello UPS sử dụng là chứng nhận ISO14001.

Riello UPS luôn luôn là một đơn vị ủng hộ mạnh mẽ của các Quy tắc ứng xử về tính hiệu quả của năng lượng và chất lượng của hệ thống cấp nguồn xoay chiều liên tục, một tài liệu có chữ ký của các nhà sản xuất lớn của châu Âu của UPS được gửi tới Ủy ban châu Âu .

 

Nó đặt ra các mục tiêu hiệu suất năng lượng cho các phạm vi điện từ 300VA đến> 200 kVA, từ 25 % đến 100% tải. Riello UPS cũng là nhà sản xuất châu Âu đầu tiên để xác định sản phẩm của mình về ECO xếp hạng hiệu suất năng lượng .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglia genitori e 2 bimbi in spalla su campo di grano