Ắc quy Ritar 2V-1000ah

Ắc quy Ritar 2V-1000ah

Ắc quy Ritar 2V-1000ah
Công suất: 2V-1000ah

ĐẶC ĐIỂM HIỆU NĂNG:
Điện áp danh nghĩa: 2V -1000ah
Dung lượng danh nghĩa 77 độ F (25 độ C)
10 giờ tiêu thụ (20.0A, 1.8V)........................1000Ah
5 giờ tiêu thụ (36.3A, 1.75V)........................181.5Ah
1 giờ tiêu thụ (124 A, 1.60V)...........................124 Ah
Nội trở
 Sạc đầy bình ắc quy 77 độ F (25 độ C)..........0.67mOhms 
Tự phóng điện: Giảm 3% dung lượng mỗi tháng ở 20 độ C (nhiệt độ trung bình)
Nhiệt độ làm việc:
 Phóng điện...........................................-20 tới 60 độ C
 Sạc điện............................................... -10 tới 60 độ C
 Lưu trữ................................................. -20 tới 60 độ C
Dòng phóng cực đại 77 độ F (25 độ C).........  1000A (5s)
Phương pháp sạc: sạc điện áp cố định 77 độ F (25 độ C)
Chu trình sử dụng..................................... 2.35 – 2.45V
Dòng sạc lớn nhất.................................     40A
Nhiệt độ cân bằng..................................   -5.0mV/oC
Nạp nổi...............................................   2.25 – 2.3V
Nhiệt độ cân bằng..................................    - 3.3mV/oC