Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ bán hàng
Điện thoại: 0363593368
Tư vấn dịch vụ
Điện thoại: 0363593368
Hotline: 0369363224
Lisatech Việt Nam chính thức trở đại diện độc quyền của Riello UPS tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2011

Lisatech Việt Nam chính thức trở đại diện độc quyền của Riello UPS tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2011

Thursday, 10/10/2019

Bộ lưu điện ups online Riello
1 pha vào - 1 pha ra
Dòng SDL (3,3-10kVA)
Dòng SDU (5-10kVA)
Dòng SPH (6-20kVA)
Dòng SDH ( 1-3kva)
Dòng SEP (1-3kva)
3 pha vào - 3 pha ra
Dòng MHT (100-600kva)
Dòng MPT (10 - 800kva)
Dòng MST (10-200kva)
Dòng MHE (100-800kva)
3 pha vào - 1 pha ra
Dòng MSM ( 10-20kva)
Dòng MPM (10-120kva)