3 pha vào - 3 pha ra

3 pha vào - 3 pha ra

3 pha vào - 3 pha ra
Công suất: 

Điểm nổi bật nhất
. Độ tin cậy cao
. Chức năng thay thế nóng
. Hai loại 3 hoặc 4 pole
. Kỹ thuật liên thông tiên tiến

. Dải công suất: 100 - 600A