Bộ lưu điện ups riello model MPM 15

Bộ lưu điện ups riello model MPM 15

Bộ lưu điện ups riello model MPM 15
Công suất: 15 kva

Công suất: MPM 20kva

Bộ lưu điện ups riello loại 3 vào 1 ra có biến áp cách ly bao gồm các model : MSM 10 , MSM 20 , MSM 30 , MSM 40 , MPM 10 , MPM 15 , MPM 20 , MPM 40 , MPM 60 , MPM 80 , MPM100 , MPM 120

bộ lưu điện ups Riello model MPM 15