Bộ lưu điện ups riello model MHT 300

Bộ lưu điện ups riello model MHT 300

Bộ lưu điện ups riello model MHT 300
Công suất: 300kva

Dòng sản phẩm HP cung cấp hiệu suất hoạt động vượt trội (trên các hệ thống dựa trên chỉnh lưu thyristor thông thường), dấu chân nhỏ gọn và khả năng truy cập bảo trì dễ dàng -tất cả đều lý tưởng cho các môi trường hoạt động quan trọng của ngày hôm nay.